Otqritqanin resemen sailap aligiz:
Qazan qalasi (12)
Checheqler (38)
Jenleqler (34)
Yanga el (22)
Tugan qon (5)
Mehebbet (10)
Rozalar (28)
Tabigat' (24)
Usemlekler (12)
Qish (2)
Sheherler (12)
Qiziq resemner (7)
Torlesennen (8)

Zuraitu ochen basigiz
 
Zuraitu ochen basigiz
 
Zuraitu ochen basigiz
 
Zuraitu ochen basigiz
 
Zuraitu ochen basigiz
 
Zuraitu ochen basigiz
 
Zuraitu ochen basigiz
 
Zuraitu ochen basigiz
 
Zuraitu ochen basigiz
 
Zuraitu ochen basigiz
 
Zuraitu ochen basigiz
 
Zuraitu ochen basigiz
 
Zuraitu ochen basigiz
 
Zuraitu ochen basigiz
 
Zuraitu ochen basigiz
 
Zuraitu ochen basigiz
 
Zuraitu ochen basigiz
 
Zuraitu ochen basigiz
 
Zuraitu ochen basigiz
 
Zuraitu ochen basigiz
 
Zuraitu ochen basigiz
 
Zuraitu ochen basigiz
 
Zuraitu ochen basigiz
 
Zuraitu ochen basigiz
 

kilese bit
Yerdem: Ohshagan resemne sailap aligiz hem 'Tebriqlemene yasarga' barmakchigina basigiz

Resemnerne zur itep kariisigiz kilse, tichkanchigigiz belen belekei resemnerge basigiz


Получатель открытки:
Zilay1971@mail.ru
| YAÑALIQLAR | ФОРУМ | QUNAQLAR QITABI | Katalog | Virtual täbriqlämälär |
| QIZLAR:Xat alişu öçen | Dimläşü öçen | EGETLÄR:Xat alişu öçen | Dimläşü öçen |
| RSS News Export | WebMasters | yuldash.com |
| Xucalarga xat |